Obchodní sdělení

Obchodní sdělení jednatele a ředitele společnosti

Vážení zákazníci, obchodní partneři

S ohledem na opakované nepřesné a zaváděcí kontaktování naší společnosti včetně nejasnosti chápání obchodních vazeb mezi společnostmi ISMM & EGAS s.r.o. a ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. kterou vlastní pan Ing. Miloslav Cváček, Ph. D. vydávám toto upřesnění.

Firma ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. neprovedla akvizici společnosti EGAS s.r.o., ale odkoupením části obchodního podílu společnosti EGAS s.r.o. panem Ing. Miloslavem Cváčkem, Ph. D. se jako fyzická osoba stal spolumajitelem společnosti spolu s paní Bc. Evou Šnajdárkovou. Po dohodě obou vlastníků došlo k přejmenování společnosti na ISMM & EGAS s.r.o. ale nadále s platností IČO, DIČ včetně všech získaných certifikátů a oprávnění registrovaných společností EGAS s.r.o. v oblasti managementu kvality v oboru strojírenská výroba se specializací na výrobu vagónových komponent pro hromadné dopravní prostředky.

Společnost EGAS s.r.o. se stala  členem tzv. skupiny ISMM pro využití synergie výroby a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, ale nadále zůstala samostatným podnikatelským subjektem se sídlem společnosti Pustějov č.p. 285, PSČ 742 43, včetně kontaktů a obchodních vazeb. V případě zájmu o spolupráci s naší společností ISMM & EGAS s.r.o. žádáme naše obchodní partnery a zákazníky o kontaktování společnosti na uvedené adrese, včetně telefonické a elektronické korespondence:

Sídlo firmy

Pustějov 285

742 43 Pustějov

Česká republika

IČO 47155655

DIČ CZ47155655

Identifikátor datové schránky 25525sj

tel. +420 556 403 588

GSM +420 603 282 193

info@egas.cz

www.egas.cz

 

S přátelským pozdravem

Jednatelka a ředitelka
Bc. Eva Šnajdárková