Mezinárodní veletrh InnoTrans 2016 !

Ve dnech 20 – 23 září v Berlíně proběhla jedinečná výstava InnoTrans 2016 se zaměřením na prezentaci výrobků a mezinárodní spolupráci v železničnímu odvětví po celém světě pod heslem „THE FUTURE MOBILITY“. Naše společnost prostřednictvím využití moderní technologie komunikace a sdílení informací virtualmarket.innotrans.com. získala mnoho cenných informací a poznatků z oblasti nových trendů, technologií výroby v železničním a dopravním průmyslu. Našim cílem je implementace získaných poznatků do výroby vagónových komponent pro naše zákazníky.